×
×
21.
Фебруар Среда
19.00

Тематско вече

Сликарство у српском филму- Мића Поповић и Ђорђе Кадијевић

Током програма биће указано на који начин су се манифестовали однос према ликовној уметности и искуство сликарства у делима двојице знаменитих уметника чији су филмови по особености ауторске позиције и приступу темама и мотивима незаобилазни у историји домаће кинематографије.

Сликар Мића Поповић кроз филмове је оделотворио „сан да се форма покрене“ а редитељски рад на филмовима као што су „Човек из храстове шуме“, „Рој“, „Хасанагиница“, „Делије“, директно су повезани са оријентисањем на правац и период у његовом сликарству познат као сликарство призора, обележен повратком фигурацији, представљањем човека у простору његовог окружења и у духовном простору, са тежњом да се буде ангажован кроз стваралаштво. Филмови Миће Поповића, током шездесетих година XX века донели су упечатљиве портрете ликова, суптилност у погледу артикулације психичких стања и моралних питања филмским језиком, уз наглашену ликовну естетику коју је пренео из сликарства на филм. Теме повезане са националном историјом или контекстом Другог светског рата обрађивао је на, за то време, крајње неуобичајен начин, изван прокламованог идеолошког дискурса. Предмет проучавања било је и Поповићево бављење енформелом које је утицало на одређена маркантна решења у филму, нарочито у „Човеку из храстове шуме“.

Са друге стране, по образовању историчар уметности Ђорђе Кадијевић („Празник“, „Поход“, „Лептирица“, Штићеник“, „Човек који је појео вука“, „Девичанска свирка“, „Свето место“...) показује изузетну снагу и аутентичност у визуализацији својих идеја које реализује у филмском медијуму. Разматрање улоге сликарства у његовим филмовима води нас путем потребе да се избегне подударност са пуко чињеничним и путем настојања да се постигне ефекат поетизације и евоцирања мистичног, да се пронађе визуелни израз за тон „егзистенцијалног сивила“ и дубоке меланхолије, као и метафизичке страве. Програм ће понудити поглед на Кадијевићев третман пејзажа, екстеријера и ентеријера, употребу готског светла, објаснити афинитет према црно-белој слици, указати на иконографске изразе рустичног и атавистичког. 

Учествује: Саша Радојевић, сценариста, редитељ, филмски критичар

Модератор: Марко Цветковић

Слободан улаз