×
×

Контакт

Адреса: Карађорђева 5-7, 11300 Смедерево, Србија

ПИБ: 100360422

Мат. бр: 07318472

ЈБКЈС: 07155


Благајна: 

+381 26 4624 815

+381 64 829 5345

blagajna@sdkultura.rs


Mаркетинг:

+381 26 640 360

marketing@sdkultura.rs


Финансије:

+381 26 672 773

finansije@sdkultura.rs 


Музички уредник: 

+381 26 640 360 

muzicki.urednik.czk@gmail.com


Е-mail: centar@sdkultura.rs