×
×
29.
Новембар Среда
19.00

Трибина

Антички хедонизам

Шта је заправо хедонизам у изворном значењу и зашто се представа о хедонизму мењала? Каква је природа везе између хедонизма и квалитета живота, односно тежње ка животу "вредном хвале"? Да ли схватање да се највише добро састоји у задовољству подразумева да увек треба избегавати бол? Да ли су разум и уживање супростављени? То су нека од питања којима ћемо се бавити позивајући се превасходно на учење филозофа Епикура и епикурејство... 

Учествује: др Иван Нишавић, филозоф, Институт за филозофију и друштвену теорију 

Модератор: Марко Цветковић

Слободан улаз